- Max Grundig 1908 - 1989 -

- de 'Bouwdoos' -

De eerste Grundig radio was een bouwdoos!


- het Interieur -


- het Schema - - de Techniek -


De eerste Grundig radio, type "Heinzelmann-W", werd gemaakt in Fürth bij Nürnberg in de staat Beieren. De radio werd ontworpen door Hans Eckstein, een medewerker van het Radio-Vertrieb Fürth (RVF) van Max Grundig.

Na de Tweede Wereldoorlog werd Duitsland door de geallieerden verdeeld in 4 sectoren en Fürth lag in de Amerikaanse sector. Max Grundig vroeg de Amerikanen toestemming om met de fabricage van radio's te mogen beginnen. Zijn verzoek werd afgewezen omdat de Duitsers net verslagen waren en er was door de vele bombardementen alom armoede en de Amerikanen vonden op dat moment radio voor de duitsers geen eerste levensbehoefte. Max Grundig was teleurgesteld.

Max Grundig was een ondernemend zakenman die het verleden zo snel mogelijk wilde vergeten en hij wilde een nieuwe start maken.

Op een zekere avond ontmoette hij een kennis die de eigenaar was van een speelgoedfabriek. Deze kennis opperde het idee de radio als speelgoed in "bouwdoosvorm" op de markt te brengen, hier was n.l. geen vergunning voor nodig. Aldus geschiedde. Op deze manier werden de regels van de Amerikanen omzeild.

De bouwdoos kreeg als naam mee "Heinzelmann-W", "Heinzelmann" betekent "Kabouter" en de toevoeging "W" betekent "Weltklang". Midden op de schaal staat een kabouter afgebeeld. De verkoopprijs van de "Heinzelmann-W" was 176 RM (Reichsmarken) echter zonder radiolampen, want deze waren schaars en er werd geadviseerd deze op de "zwarte markt" te kopen.

De "Heinzelmann-W" is een hoogwaardige 2-lamps 1-kringer volgens het rechtuit principe (zie schema). Het heeft de volgende bereiken: Korte Golf 15-55 m, Midden Golf 200-600 m en Lange Golf 600-2000 m. Het met zorg ontworpen schema was een voorbeeld hoe je in die tijd met schaarse onderdelen een uitstekende radio kon maken. Je staat er versteld van dat de meeste stations goed zijn te ontvangen.

De complete bouwdoos was inclusief kast, luidspreker en schaal en bestond uit 12 mechanische en 27 elektriche onderdelen. De bouwdoos was in produktie van oktober 1946 tot het begin van 1948.

Daar de Grundig "Heinzelmann-W" schaars is, is het een geliefd "collectors item"!


- Grundig Radio Grammofoon-Bandrecorder Meubel-8010 1952 - - Grundig Bandrecorder 'Reporter' 700L 1953 -


Grundig is in de vijftiger jaren van de vorige eeuw groot geworden door het produceren van prachtige kwalitatieve radio's, televisies en bandrecorders!


Bron: Sieben Tage im Leben des Max Frundig - Egon Fein

Archief: 'Radio-Wereld' Havelte

© W.H.G. Stuiver - Havelte, mei 2021